PROGRAM

JANUARI


Söndag 2 januari kl 11
Gudstjänst i Åtorp. Jan Gustafson, Gunnar och Gunnel Jonsson, Marie Tjärnbro

Söndag 9 januari kl 11
Gudstjänst i Åtorp. Jan Gustafson, Marie Tjärnbro, Charlotte, Matilda och Ludde. 

Söndag 16 januari 11.00
Gudstjänst med missionen i centrum i Åtorp. Jan Gustafson, Marie Tjärnbro m.fl  

Söndag 23 januari 11.00
Gudstjänst i kristna böneveckan i Åtorp. Jan Gustafson, Marie Tjärnbro

Söndag 30 januari 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Jan Gustafson, Jeanette Johansson och Marie Tjärnbro. 

FEBRUARI


Söndag 6 februari 11.00
Gudstjänst med församlingsmöte.  
Jan Gustafson, Håkan & Marie Tjärnbro

Söndag 13 februari 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Jan Gustafson och Beatrice Ivarsson.

Söndag 20 februari 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Jan Gustafson och Lena Olsson.


Söndag 27 februari
Ingen gudstjänst
Bönegrupper

Måndagar kl 19.30 jämn vecka hos Gunnar och Gunnel Jonsson.

Tisdagar kl 14.30 ojämn vecka i Brokyrkan, Åtorp

Prismaövningar

Övning till julmusikal 14 december kl 18.30 i Åtorp.