PROGRAM

AUGUSTI

Söndag 6 augusti 15.00 Ekumenisk pilgrimsvandring med start vid Betania i Rudskoga. Egen fikakorg. 

 Onsdag 9 augusti 19.00 Programråd 

 Söndag 20 augusti 10.00 Gudstjänst med sång och predikan av Arne Silfver. Medverkar gör också Marie Tjärnbro. Servering. 

 Söndag 27 augusti 11.00 Gemenskapsdag för hela familjen på Däldenäs sommargård tillsammans med Equmeniakyrkan, Gullspång och Mokyrkan, Hova.SEPTEMBER

Söndag 3 september 11.00

Gudstjänst med Jan Gustafson, Sylvia Johansson och Marie Tjärnbro. Servering


Lördag 9 september 11-13

Familjefest vid Brokyrkan, Åtorp. 


Söndag 10 september 17.00

Gudstjänst med Jan Gustafson och Roger Kindevåg. Servering.


Torsdag 14 september 15.00

Ord och ton på Skottlanda servicehem med Jan Gustafson och Marie Tjärnbro.

Tisdag 19 september 11.30
Tisdagsträff med sittgympa och lättlunch.

Lördag 23 september 14.00
Ord och ton på Letälvsgården med Jan Gustafson och Marie Tjärnbro.

Söndag 24 september 11.00
Gudstjänst med Ingmar Ångman och Marie Tjärnbro.  Servering.

Lördag 30 september 9-17
Åtorpsmarken med servering i Brokyrkan. Vi samarbetar med 


OKTOBER

Tisdag 3 oktober 11.30
Tisdagsträff med sittgympa och lättlunch

Söndag 8 oktober 11.00
Gudstjänst med insamling till equmenia och nattvard. Jan Gustafson,  Marie Tjärnbro och unga musiker. 


Söndag 15 oktober 17.00
Sånggudstjänst med Prisma. Servering. 

Tisdag 17 oktober 11.30
Tisdagsträff med sittgympa och lättlunch. 

Tisdag 17 oktober 19.00
Program och Musikråd.

Söndag 22 oktober 11.00
Gudstjänst med Ulf Sveningsson, Lena Olsson och Gunnel Jonsson. Servering. 

Söndag 29 oktober 17.00
Gudstjänst med Jan och Liv Gustafson samt Marie Tjärnbro. Servering. 

Tisdag 31 oktober 11.30
Tisdagsträff med sittgympa och lättlunch. 

.