PROGRAM

NOVEMBER

Lördag 2 november 11.00
Gudstjänst med ljuständning i
Persbol. Robert Bådagård och
Marie Tjärnbro. Servering. (Gr.2)

Lördag 9 november 14.00
Bazar i Åtorp. Servering. (Gr.3)

Söndag 10 november 15.00
En sångresa i tid och rum.”
Musikcafé i Svartå
Hembygdsgård. Marie Tjärnbro,
Margareta Barving och Ingmar
Ångman. Servering.

Tisdag 12 november 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Fredag 15 november 19.00
Brokyrkans Ungas årsmöte i
Åtorp.

Söndag 17 november 11.00
Gudstjänst med nattvard i Åtorp.
Anders Jaktlund, Sylvia
Johansson och Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.4)

Söndag 24 november 11.00
Gudstjänst i Persbol. ”Till jordens
yttersta gräns”. Predikan via
dator. Sång Beatrice Ivarsson.
Servering. (Gr.5

Tisdag 26 november 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Fredag 29 november 8.30
Adventssamling med skolkyrkan
för Åtorp och Svartå skola i
Brokyrkan, Åtorp.

DECEMBER

Söndag 1 december 11.00
1:a advent. Gudstjänst i Åtorp.
Robert Bådagård och Prisma.
Servering. (Gr.6)

Lördag 7 december 14.00
Ord & ton på Letälvsgården
.
Söndag 8 december 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Ingmar
Ångman, Gunnar och Gunnel
Jonsson. Servering. (Gr.1)

Söndag 8 december 15.00
Lucia på Svartå Hembygdsgård.

Tisdag 10 december 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Onsdag 11 december 16.00
Ord & ton på Skottlanda
servicehem.

Fredag 13 december 19.00
Luciafest i Persbol. Marie
Tjärnbro, scouter och Musiklek.
Servering. (Gr.2)

Söndag 15 december 15.00
Julmusikal med barn,ungdomar
och Prisma. Servering. (Gr.3)

Julafton 24 december 23.00
Julnattsgudstjänst i Åtorp.
Robert Bådagård, Marie Tjärnbro
och Qvintetten.

Annand jul 26 december 11.00
Vi lyssnar och sjunger julens
sånger och psalmer i Persbol.
Servering. (Gr.4)

Söndag 29 december 15.00
Julfest för alla åldrar i Svartå
Hembygdsgård. Ann-Louise
Magnusson, Marie Tjärnbro m.fl.
Tårtbuffé.

Nyårsafton 31 dec 16.00
Ekumenisk nyårsbön i Rudskoga

JANUARI


Måndag 6 januari 15.00
Trettondagsfest i Åtorp med
Musiklek-julspecial.
Servering. (Gr.5)
Söndag 12 januari 11.00
Gudstjänst i Persbol. Janne och
Liv Gustavsson, Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.6)

Söndag 19 januari 11.00
Gudstjänst med missionen i
centrum och nattvard i Åtorp.
Robert Bådagård, Gunnar och
Gunnel Jonsson.

Tisdag 21 janauri 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Söndag 26 januari 11.00
Gudstjänst i Persbol. Jörgen
Ringbäck, Marie Tjärnbro och
lovsångsband. Servering. (Gr.1)