PROGRAM

JANUARI


Måndag 6 januari 15.00
Trettondagsfest i Åtorp med
Musiklek-julspecial.
Servering. (Gr.5)
Söndag 12 januari 11.00
Gudstjänst i Persbol. Janne och
Liv Gustavsson, Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.6)

Söndag 19 januari 11.00
Gudstjänst med missionen i
centrum och nattvard i Åtorp.
Robert Bådagård, Gunnar och
Gunnel Jonsson.

Tisdag 21 janauri 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Söndag 26 januari 11.00
Gudstjänst i Persbol. Jörgen
Ringbäck, Marie Tjärnbro och
lovsångsband. Servering. (Gr.1)

FEBRUARI


Lördag 1 februari 14.00
Ord & ton på Letälvsgården.
Söndag 2 februari 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Marie
Tjärnbro m.fl. Servering. (Gr.2)
Därefter församlingens årsmöte.

Onsdag 5 februari 16.00
Ord & ton på Skottlanda
servicehem.

Söndag 9 februari 16.00
Konsert med Brokyrkans
Soulchildren och Marie Tjärnbro i
Persbol. Servering. (Gr.3)

Tisdag 11 februari 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Söndag 16 februari 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Robert
Bådagård, Elin Dahlin, Rickard
och Emma Tjärnbro. Servering.

Söndag 23 februari 11-15
”New age ur ett kristet
perspektiv” Föreläsning av
Gunilla Svensson i Åtorp.
Kostnad lunch och föredrag
100 kr. (Gr.5)

Tisdag 25 februari 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

MARS


Söndag 1 mars 11.00
Gudstjänst i Persbol. Robert
Bådagård, Lena Olsson och
Marie Tjärnbro Servering. (Gr.6)
6-8 mars
Tillsammanshelg på Vägsjöfors.

Söndag 8 mars 15.00
Våffelcafé i Svartå
Hembygdsgård med Anders och
Anita Thunberg.

Tisdag 10 mars 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.
Lördag 14 mars 14.00
Ord & ton på Letälvsgården.

Söndag 15 mars 11.00
Gudstjänst med nattvard i Åtorp.
Anders Bernspång, Marie och
Håkan Tjärnbro.

Söndag 22 mars 11.00
Gudstjänst i Persbol. Lisbet
Fredriksson m.fl. Servering.
(Gr.1)

Tisdag 24 mars 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Söndag 29 mars 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Ann-Charlotte
Andreasson och Prisma.
Insamling till pastors- och diakonutbildningen. Tonår serverar våfflor. (Gr.2)