Adress

Brokyrkans Församling
Lantmannavägen 1
693 70 Åtorp
kyrkanbro@gmail.com


Församlingens ordförande Ingmar Ångman 0586-730365
ingmar.angman@hotmail.comFörsamlingsmusiker

Marie Tjärnbro 070 345 51 36
m.tjarnbro@gmail.com

Brokyrkans församling söker för närvarande pastor. För mer information se Equmeniakyrkans hemsida. 

Vill du stödja vår församling

Du kan stödja oss genom Kyrkoavgiften. Läs mer på Equmeniakyrkans hemsida

Brokyrkans Församling

Bankgiro  5077-6814
Swish       123 526 1219

Brokyrkans Unga

Bankgiro    466 - 5204
Swish       123 344 3835 Våra kyrkor

Brokyrkan, Åtorp

Brokyrkan, Persbol