Adress

Brokyrkans Församling
Lantmannavägen 1
693 70 Åtorp
kyrkanbro@gmail.com


Församlingens ordförande Ingmar Ångman 072 084 06 77
ingmar.angman@hotmail.comPastor

Jan Gustafson
073-440 71 44
jan@epostbox.seFörsamlingsmusiker

Marie Tjärnbro
070 345 51 36
m.tjarnbro@gmail.com


Vill du läsa mer om oss

Vill du stödja vår församling

Du kan stödja oss genom Kyrkoavgiften. Läs mer på Equmeniakyrkans hemsida

Brokyrkans Församling

Bankgiro  5077-6814
Swish       123 526 1219

Brokyrkans Unga

Bankgiro    466 - 5204
Swish       123 344 3835 Våra kyrkor

Brokyrkan, Åtorp