Konfa

Brokyrkans församling inbjuder dig som i höst börjar i årskurs 7 eller 8 till konfaläsning med oss. Vi har tänkt oss
  • Läsning varannan onsdagkväll jämna veckor.
  • Eventuellt en helgövernattning.
  • Förhoppningsvis kan ett konfaläger arrangeras till våren.
  • Att du deltar i ett antal gudstjänster.
Konfaläsningen är gratis och församlingen ger varje konfirmand en bibel som gåva.
Avgift kan tillkomma för läger. 

Vi ser fram emot din anmälan som vi vill ha så fort som möjligt, men senast
20 september.
Du kan anmäla dig här, eller via SMS till pastor Jan 0734 40 71 44.
Skriv då "Anmäler mig till konfa" samt ditt namn. 

Konfaanmälan