ALPHAYOUTH

Vi startar nu en Alphayouth grupp som man kan säga är en fortsättning på konfa. Första träffen är onsdagen den 4 oktober kl 18 i Brokyrkan. Vi startar alltid med att äta tillsammans. Är du intresserad att lära dig mer om den kristna tron och diskutera livet med andra ska du anmäla dig till kyrkanbro@gmail.com. 

Konfa

Brokyrkans församling har konfaläsning för ungdomar i årskurs 7 och 8. Vi har nu avslutat gruppen som startade 2022. Nästa grupp startar 2024
Vi har:
  • Läsning varannan vecka.
  • Någon övernattning
  • Konfaläger
  • Att du deltar i ett antal gudstjänster.
Konfaläsningen är gratis och församlingen ger varje konfirmand en bibel som gåva.
Avgift kan tillkomma för läger. 

Konfagruppen 22-23 gjorde en reklamfilm för Gud. Här kan du se den.  

Konfirmandgruppen 20-21 har gjort en reklamfilm för Brokyrkan. Här kan du se den
Konfaanmälan