Konfa

Brokyrkans församling har konfaläsning för ungdomar i årskurs 7 och 8. Nästa grupp startar hösten 2022.
Vi har:
  • Läsning varannan vecka.
  • Någon övernattning
  • Konfaläger
  • Att du deltar i ett antal gudstjänster.
Konfaläsningen är gratis och församlingen ger varje konfirmand en bibel som gåva.
Avgift kan tillkomma för läger. 
Konfirmandgruppen 20-21 har gjort en reklamfilm. Här kan du se den
Konfaanmälan