ALPHAYOUTH

Alphayouth gruppen, som man kan säga är en fortsättning på konfa, träffas var tredje onsdag kl 18 i Brokyrkan.  Vi startar alltid med att äta tillsammans. Är du intresserad att lära dig mer om den kristna tron och diskutera livet med andra kan du hänga på. Hör av dig till Jan Gustafson 073 44 07 144

Konfa

Brokyrkans församling har konfaläsning för ungdomar i årskurs 7 och 8. Vi har nu avslutat gruppen som startade 2022. Nästa grupp startar 2024
Vi har:
  • Läsning varannan vecka.
  • Någon övernattning
  • Konfaläger
  • Att du deltar i ett antal gudstjänster.
Konfaläsningen är gratis och församlingen ger varje konfirmand en bibel som gåva.
Avgift kan tillkomma för läger. 

Konfagruppen 22-23 gjorde en reklamfilm för Gud. Här kan du se den.  

Konfirmandgruppen 20-21 har gjort en reklamfilm för Brokyrkan. Här kan du se den
Konfaanmälan