Välkomna till Brokyrkans Församling

Vi är en församling som finns i Åtorp, Svartå och Rudskoga-bygden, på gränsen mellan Värmland, Närke och Västra Götaland.
Vår kyrka ligger i Åtorp.
Det är vår önskan och förhoppning att kunna vara en

"HELA LIVETS KYRKA".