Välkomna till Brokyrkans Församling

Vi är en församling som finns i Åtorp, Svartå och Rudskoga-bygden, på gränsen mellan Värmland, Närke och
Västra Götaland.
Våra kyrkor är belägna i Åtorp och Persbol.
Det är vår önskan och förhoppning att kunna vara en

"HELA LIVETS KYRKA".

 

Gudstjänsten den 11 oktober 2020

Aktuell information med tanke på Corona-epidemin.

Vi har under våren och sommaren endast haft ett fåtal gudstjänster utomhus. 
Här kan du se den senaste gudstjänsten vi firat. Fler filmer finns på gudstjänstsidan
Under hösten kommer vi att ha gudstjänster i Brokyrkan, Åtorp där vi säkerställer att vi kan hålla avstånd samt inte överskrider 50 personer.