Brokyrkans unga - 
en del av equmenia

Verksamheten leds av en styrelse vi kallar Ungdomsråd. Vill du veta mer kontakta ordförande Beatrice Ivarsson 073 040 77 45