BROKYRKANS UNGA

Brokyrkans unga - en del av equmenia bedriver barn och ungdomsarbetet i Brokyrkans församling. Föreningen leds av en styrelse som vi kallar ungdomsråd. Det finns verksamhet från 0 år och uppåt.
Vill du veta mer om vår verksamhet kan du kontakta ordförande Emma Tjärnbro 072 733 19 88