Brokyrkans unga - 
en del av equmenia

Verksamheten leds av en styrelse vi kallar Ungdomsråd. Vill du veta mer kontakta ordförande Beatrice Ivarsson 073 040 77 45

Årsmöte fredagen den 13 november kl 19

På grund av restriktionerna som nu finns kommer årsmötet att hållas digitalt. Anmäl din mejladress till kyrkanbro@gmail.com för att delta.