MISSION

Nu pågår Equmeniakyrkans insamlingsperiod till Mission i andra länder. Söndagen den 16 januari kl 11 firas Missionsgudstjänst i Brokyrkan, Åtorp. 
Se mer på : https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/internationella-insamlingen/