SÖNDAGSSKOLAN

Söndagsskolan träffas på söndagar kl 10 i Brokyrkan, Åtorp. Den är för barn som fyllt 3 år och uppåt.

Söndagsskolan börjar terminen den 4 oktober 


Ledare

Ann-Sofie Ångman 070-2002890
Ingmar Ångman 072-0840677
Ulrika Gustavsson 072-5318695